Výsledky vyhľadávania pre sopečný tuf

AGLOMERÁT hornina z veľkých úlomkov sopečných látok a tufu
AGLUTINÁT pevná červená kamenná látka vytvorená aglomeráciou a spečením úlomkov sopečných látok a tufu
LAHAR bahenný prúd sopečných tufov s prevahou vody
LAHAR vulkanický prúd bahna a skál, bahenné prúdy sopečných tufov
TRAS sopečný tuf (geol.)