Výsledky vyhľadávania pre sosovk

ABERÁCIA odchýlka od normálneho stavu organizmu, chyba optickej šošovky prejavujúca sa dúhovým sfarbením, omyl páchateľa čo do predmetu trestného činu, chromozómová mutácia
AFAKIA chýbanie šošovky v oku
ACHROMATICKÝ odstraňujúci chromatickú chybu šošovky, bezfarebný
BIKONKÁVNY z oboch strán dutý (o šošovke)
CENTROVANIE nastavenie geometrickej šošovky zhodne s optickou osou,stredenie, taká úprava súčasti stroja, aby pri otáčavom pohybe bolapresne v strede
DISTAR druh šošovky
FAKOLÝZA uvoľnenie šošovky oka
KAUSTIKA obalová plocha zväzku svetelných lúčov lomených šošovkou alebo odrazených zrkadlom, kaustická plocha, leptanie
KOLEKTÍV celok, súhrn jednotlivcov, spoločenstvo ľudí, náhodné alebo organizované, druh optickej šošovky
KOLEKTÍV druh optickej šošovky