Výsledky vyhľadávania pre spaľovaní

FORSÁŽ prídavné spaľovanie napr. u tryskových lietadiel
HORENIE proces spaľovania
KADIDELNICA obradná nádobka na spaľovanie kadidla
KADIDLO tropická živica šíriaca pri spaľovaní voňavý dym
KAFILÉRIA zariadenie na spaľovanie uhynutých zvierat, stredisko veterinárnej asanácie, kde sa likvidujú zvieracie mŕtvoly
KARBÓN zvyšok po spaľovaní
KOPT sadze zo zlého spaľovania olejov, druh sadzí, sadza (zast.)
PÁLENIE spaľovanie