Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre spajan

ARTIKULÁCIA článkovanie hlások pri výslovnosti, spájanie za sebou idúcich tónov, spojenie kostí kĺbmi
ARTIKULÁCIA členenie a spájanie častí alebo článkov
ARTIKULÁCIA lenenie a spájanie za sebou idúcich tónov hud. skladby (hud.)
GRAMATIKA pravidlá o obmieňaní slov a ich spájaní do viet (jaz.)
JUNKTIM spojitosť, súvislosť, spájanie podmienok alebo požiadaviek
KOALESCENCIA splývanie disperzných častíc do väčších celkov, zánik aerosolu, spájanie
KOLIGÁCIA spájanie pojmov do jednotného celku
KOLOKÁCIA dvojica alebo viac slov, spravidla spájaných samostatných lexikálnych jednotiek
KOMBINÁCIA zoskupovanie, spájanie, vytváranie vzťahov, úsudok, usudzovanie, dohad, domnienka, v matematike zoskupenie určitého množstva prvkov vybraných z daného množstva podľa určitých pravidiel
KOMBINÁT spájanie podnikov do účelového celku