Výsledky vyhľadávania pre spajanie sa

KRAMĽA železná svorka na spájanie trámov, tesárska skoba