Výsledky vyhľadávania pre spisovateľ a jazykovedec

ASCOLI taliansky spisovateľ, filozof a jazykovedec (Graziadio Isaia, 1829-1907)
ČERMÁK český spisovateľ, jazykovedec, bohemista, anglista a prekladateľ (František, *1940)
GEBAUER český bohemista, lexikograf, jazykovedec a spisovateľ (Jan, 1838-1907)
GEROV bulharský spisovateľ a jazykovedec
GRIMM nemecký jazykovedec, literárny vedec, spisovateľ, pedagóg, lieterárny historik a zberatel pověstí a rozprávok (Wilhelm, 1786-1859)
GRIMM nemecký právnik, jazykovedec, lexikograf, spoluzakladateľ germanistiky, spisovateľ a zberateľ ľudových rozprávok (Jacob, 1785-1863)
HANKA český spisovateľ, jazykovedec a vysokoškolský pedagóg (Václav, 1791-1861)
HODŽA slovenský spisovateľ (básnik) Štúrovej generácie, národný buditeľ, evanjelický kňaz a jazykovedec (Michal Miloslav, 1811-1870)
HROBOŇ slovenský spisovateľ (básnik), folklorista, prekladateľ a jazykovedec (Samo Bohdan, 1820-1894)
CHALUPNÝ český pedagóg, právnik, sociológ, spisovateľ a jazykovedec (Emanuel, 1879-1958)
JEDLIČKA český jazykovedec, bohemista a vedecký spisovateľ (Alois, 1912-2000)
KOLLÁR slovenský politik, básnik a spisovateľ, ideológ Slovenského národného obrodenia a predstaviteľ českého národného obrodenia, jazykovedec, archeológ, evanjelický kňaz (Ján, 1793-1852)
LORENC český esperantista, spisovateľ, jazykovedec a prekladateľ (František, 1872-1957)
MAŽURANIČ chorvátsky spisovateľ - básnik, jazykovedec a politik (Ivan, 1814-1890)
POHL český jazykovedec a spisovateľ (Jan Václav, 1720-1790)
RADLINSKÝ slovenský fyzik, pedagóg, jazykovedec, novinár, vydavateľ a spisovateľ (Andrej Ľudovít, 1817-1879)
ROSA český jazykovedec, spisovateľ (básnik) a právnik (Václav Jan, asi 1620-1689)
ŠTÚR slovenský politik, jazykovedec, učiteľ, spisovateľ, novinár, kodifikátor súčasného slovenského spisovného jazyka založeného na stredoslovenských nárečiach (Ľudovít, 1815-1856)