Výsledky vyhľadávania pre spisovateľ a jazykovedec

ASCOLI taliansky spisovateľ, filozof a jazykovedec (Graziadio Isaia, 1829-1907)
ČERMÁK český spisovateľ, jazykovedec, bohemista, anglista a prekladateľ (František, *1940)
GEBAUER český bohemista, lexikograf, jazykovedec a spisovateľ (Jan, 1838-1907)
GEROV bulharský spisovateľ a jazykovedec
GRIMM nemecký jazykovedec, literárny vedec, spisovateľ, pedagóg, lieterárny historik a zberatel pověstí a rozprávok (Wilhelm, 1786-1859)
GRIMM nemecký právnik, jazykovedec, lexikograf, spoluzakladateľ germanistiky, spisovateľ a zberateľ ľudových rozprávok (Jacob, 1785-1863)
HANKA český spisovateľ, jazykovedec a vysokoškolský pedagóg (Václav, 1791-1861)
HODŽA slovenský spisovateľ (básnik) Štúrovej generácie, národný buditeľ, evanjelický kňaz a jazykovedec (Michal Miloslav, 1811-1870)
HROBOŇ slovenský spisovateľ (básnik), folklorista, prekladateľ a jazykovedec (Samo Bohdan, 1820-1894)
CHALUPNÝ český pedagóg, právnik, sociológ, spisovateľ a jazykovedec (Emanuel, 1879-1958)