Výsledky vyhľadávania pre spoj , zluc

ADÍCIA chemický pochod, pri ktorom sa spojením dvoch alebo viacerých molekúl vytvárajú väčšie celky, súhrn, súčet, zlučovanie
ADOVALI zlučovali, spojovali (chem.)
ADOVAŤ chemicky zlučovať, spojovať, viazať
KOPULÁCIA pohlavné spojenie, súlož, párenie, pohlavné rozmnožovanie splynutím samčej a samičej gaméty, štepenie ovocných stromov, reakcia diazoniovej soli s fenolmi alebo amínmi za vzniku azozlúčeniny, v zast.m význame svadba, jednoduchý spôsob úpravy ovocných
POLYSACHARID makromolekulárna látka, organická zlúčenina vytvorená spojením veľkého množstva monosacharidov, napr. celulóza či škrob
SCELÍ spojí, zlúči
SCELIA zlúčia, spoja
SCELIL spojil, zlúčil
SYNTÉZA spojenie, zjednotenie, zlučovacia chemická reakcia, vznik zložitých chemických zlúčenín z látok jednoduchých, tretí stupeň Hegelovho vývojového procesu, opak analýzy