Výsledky vyhľadávania pre spojen tal

DEKARTELIZÁCIA po porážke Nemecka v II. svetovej vojne opatrenie spojencov na zrušenie nemeckých kartelov, realizované len vo východnej časti krajiny, z ktorej sa stala NDR
FAŠIZMUS nacionálno-šovinistické a rasistické hnutie spojené s totalitným vládnutím
FRÁZA ustálené slovné spojenie, zvrat, lingvistická jednotka
FRAZÉMA model ustáleného spojenia
FRAZEOLÓGIA súhrn ustálených slovných spojení (lingv.)
IDIÓM ustálené slovné spojenie, svojrázny jazykový výraz, spravidla priamo nepreložiteľný, príslovie
JUXTAPOZÍCIA položenie dvoch textov vedľa seba za účelom ich porovnania, rast kryštálu prikladaním ďalších vrstiev rovnakého minerálu na menších jedincov, tvorenie slov spojením dvoch alebo viacerých slov bez zmeny ich podoby
MARCONI taliansky vynálezca považovaný za vynálezcu rádiového spojenia (Guglielmo, 1874-1937)
OKLÚZIA uzavretie, skus, záver, uzáver, prekážka, zábrana, v meteorológii proces uzatvárania teplého sektoru frontálnej tlakovej níže, spojenie teplého a studeného frontu, schopnosť tuhých látok pohlcovať plyny
PARABIÓZA experimentálne spojenie niekoľkých organizmov do jedného celku a ich súžitie