Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre spojitosť, súvislosť

JUNKTIM spojitosť, súvislosť, spájanie podmienok alebo požiadaviek
KOHERENCIA súvislosť, spojitosť, priebeh elektromagnetických dejov poľa v čase a priestore
KONJUNKCIA spojenie, spojitosť, časová zhoda, súvislosť, gramatická spojka, postavenie planéty na čiare Zem – Slnko
KONTINUITA spojitosť, súvislosť, nepretržitosť, trvanie, trvalosť, plynutie
NEXUS vzťah, spojitosť, súvislosť
SÚVIS spojitosť, súvislosť