Výsledky vyhľadávania pre spojov nik

CROSSBAR krížový spínač v spojovej technike, medzimestský hovor
DIVIS spojovník - typografia
DIVIS spojovník (typ.)
TELEKOMUNIKÁCIE súhrn všetkých diaľkových spojových prostriedkov, oznamovacia technika
TIRÉ divis, spojovník (odb.)
TIRET pomlčka, spojovník, po francúzsky
TRANSVERZÁLA mimostredová komunikácia, spojovacia komunikácia, priečka, priamka pretínajúca geometrický útvar, v botanike rovina kolmá na mediánu