Výsledky vyhľadávania pre spojovaci uzol

MSU mobilný spojovací uzol (skr.)
SU spojovací uzol (skr.)