Výsledky vyhľadávania pre spokojnosŤ

BLAHO prospech, pocit spokojnosti
HAJ citoslovce spokojnosti
NEPOKOJ rozruch, prejav nespokojnosti
NNA citoslovce nespokojnosti
PANEM ET CIRCENSES chlieb a hry, heslo starorímskych vládcov na utlmenie nespokojnosti ľudu
PANEMETCIRCENSES chlieb a hry heslo starorímskych vládcov na utlmenie nespokojnosti ľudu
POHODA spokojnosť
RAJ miesto, prameň radosti, štastia, spokojnosti (pren.)