Výsledky vyhľadávania pre spoloč

A META na spoločný účet
A META na spoločný účet (obch.)
A META na spoločný účet (obch.)
AAR Association of American Railroads, Asociácia amerických železničných spoločností (angl.skr.)
ABC American Broadcasting Company, americká rozhlasová a televízna spoločnosť, televízna stanica v USA
ABR rozhlasová spoločnosť Bolívie
ABS American Bureau of Shipping, spoločnosť klasifikujúca námorné stavby a lode
ABSTINENCIA neúčasť na spoločenských akciách
ABSTINENCIA zdržanlivosť od pôžitkov, napr. alkoholu, neúčasť na spoločenských akciách
ACTS Advanced Crew Transportation System, spoločná štúdia pilotovanej kozmickej lode ESA a Ruska