Výsledky vyhľadávania pre spoločenstvo živoč

BENTOS spoločenstvo rastlín a živočíchov žijúcich na morskom dne
BENTOS spoločenstvo rastlín a živočíchov, ktoré žije na morskom dne
BIOM spoločenstvo rastlín a živočíchov v určitej veľkej geografickej oblasti
BIOM spoločenstvo živočíchov a rastlín v určitej veľkej geografickej oblasti spolu s makroklímou a prostredím
CENÓZA rastlinné alebo živočíšne spoločenstvo
NEKTÓN spoločenstvo väčších vodných živočíchov plávajúcich na hladine
NEUSTÓN spoločenstvo drobných živočíchov žijúcich v povrchovej vrstve vody, drobný (malý) živočích
ZOOCENÓZA časť biocenózy tvorená populáciami živočíšnych druhov, spoločenstvo živočíchov v krajine
ZOOEDAFÓN spoločenstvo živočíchov žijúcich v pôde
ZOOPLANKTÓN spoločenstvo živočíchov plávajúce na vodnej hladine, živočíšny planktón