Výsledky vyhľadávania pre spoločnost skr

AAR Association of American Railroads, Asociácia amerických železničných spoločností (angl.skr.)
AEI skr. talianskej leteckej spoločnosti
ALTAMIRA skrátené označenie spoločnosti Altamira Financial Services Limited
AS akciová spoločnosť (skr.)
ATS americká televízna spoločnosť, American Television Society (skr.)
BSS Budhistická spoločnosť Slovenska (skr.)
BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť (skr.)
CORP skr. slova corporation, obchodná spoločnosť
DOS dunajská obchodná spoločnosť (skr.)
DSS Dôchodcovská správcovská spoločnosť (skr.)