Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre spolocenstv

ACHT zbavenie právnej ochrany a vylúčenie zo spoločenstva, kliatba
ANGLIKÁNSKA CIRKEV kresťanská cirkev zo začiatku 16. storočia, rozšírená vo Veľkej Británii a v Britskom spoločenstve národov
AŠEB rastlinné spoločenstvo na Sahare
BENTOS spoločenstvo rastlín a živočíchov žijúcich na morskom dne
BENTOS spoločenstvo rastlín a živočíchov, ktoré žije na morskom dne
BEZZEMOK člen dedinského spoločenstva bez vlastnej pôdy, základného zdroja obživy. Živil sa námezdnou prácou, najčastejšie príležitostného alebo sezónneho charakteru
BIOCENÓZA ekologicky vyvážené spoločenstvo organizmov obývajúcich určitý priestor, cenóza
BIOM spoločenstvo rastlín a živočíchov v určitej veľkej geografickej oblasti
BIOM spoločenstvo živočíchov a rastlín v určitej veľkej geografickej oblasti spolu s makroklímou a prostredím
CAHOOT spoločenstvo, po anglicky