Výsledky vyhľadávania pre spolu (hovor.)

SATELIT anténa družicového príjimača alebo zostava družicového prijímača spolu s jeho parabolickou anténou (hovor.)