Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre spolu zn

AFRIKÁTA spoluhláska vznikajúca splynutím sykavky so zubnou spoluhláskou
AFRIKÁTA spoluhláska, ktorá vznikla splynutím zubnej spoluhlásky so sykavkou
BRENTANO rakúsky filozof a teológ, predchodca fenomenológie, jeden z najvýznamnejších akademických filozofov druhej polovice 19. storočia, spoluzakladateľ rakúskej filozofickej tradície (Franz, 1838-1917)
KONŠKOLÁK zastaralý výraz označujúci spolužiaka
KONTRASIGNÁCIA spolupodpis druhej zmluvnej strany ako predpoklad záväznosti alebo platnosti úradného dokumentu
RUČITEĽ spoludlžník
SOLIDARIZMUS úsilie o vzájomnú pomoc, spoluprácu alebo podporu, ochota ku vzájomnosti, súdržnosť
TENUIS neznelá koncová spoluhláska
XAVERSKÝ spoluzakladateľ Spoločnosti Ježišovej a významný misionár v Indii a Japonsku, tiež Xavérsky (Francisco de, 1506-1551)