Výsledky vyhľadávania pre spoluzaklad

BERÉNYI priekopník slovenskej amatérskej astronómie, jeden zo spoluzakladateľov hvezdárne v Humennom (Koloman, 1913-1995)
BETTI taliansky filozof a právnik, spoluzakladateľ filozofickej hermeneutiky (Emilio, 1890-1968)
BLATNÝ český spisovateľ (básnik, dramatik, prozaik), divadelný kritik a dramaturg, spoluzakladateľ a prvý predseda brnianskej Literárnej skupiny (Lev, 1894-1930)
BRENTANO rakúsky filozof a teológ, predchodca fenomenológie, jeden z najvýznamnejších akademických filozofov druhej polovice 19. storočia, spoluzakladateľ rakúskej filozofickej tradície (Franz, 1838-1917)
BURKET český odborný spisovateľ, entomológ, spoluzakladateľ, budovateľ a prvý riaditeľ českých lesníckych škol v Písku narodený na Slovensku (Ladislav, 1855-1933)
DMOWSKI poľský politik a štátnik, spoluzakladateľ a ideológ poľskej Národnej demokracie (Roman, 1864-1939)
DUNANT švajčiarsky spisovateľ, spoluzakladateľ Medzinárodného Červeného kríža, iniciátor Ženevskej konvencie a nositeľ Nobelovej ceny za mier z roku 1901 (Jean Henri, 1828-1910)
FEJEŠ slovenský publicista a právnik obdobia osvietenstva, popredný predstaviteľ a spoluzakladateľ Učenej spoločnosti malohontskej (Ján, 1764-1823)
GARFINKEL americký sociológ, spoluzakladateľ etnometodológie (Harold, *1917)
GESSAY slovenský novinár v amerických krajanských novinách, spoluzakladateľ Slovenskej ligy v Amerike (Ignác, 1874-1928)