Výsledky vyhľadávania pre sport. uder

BEKHEND úder v smere proti ruke (šport.)
DIREKT úder v boxe, priamy úder (šport.)
DRIV prudký úder do lopty (šport.)
DRIVE prudký úder zhora (šport.)
HÁK úder ohnutou rukou (šport.)
LIFT útočný úder s hornou rotáciou loptičky (šport.), liftovaný úder
SMEČE útočné údery (šport.)