Výsledky vyhľadávania pre sposob,

À LA tak ako, na spôsob, podľa
À LA tak ako, na spôsob, podľa
ADAPTUJ prispôsob, uprav
ÁLA na spôsob, podľa
ART spôsob, po nemecky
AUTOREGULÁCIA spôsob, akým si živé organizmy riadia svoje základné životné procesy, schopnosť technického zariadenia automaticky prispôsobiť činnosť prístrojov zmenám podmienok
FASHION spôsob, po anglicky
FORM spôsob, po anglicky
GRIF chmat, hmat, uchopenie, obranný spôsob, úskok, trik, rukoväť
METHOD spôsob, po anglicky