Výsledky vyhľadávania pre spravn jednot

AIMAG mongolská správna jednotka, mongolský okres
AIMAG územná správna jednotka v Mongolsku
AIMAK mongolská správna jednotka, mongolský kraj, mongolská územná jednotka
AJMAK mongolská správna jednotka, mongolský okres, územná jednotka v Mongolsku
DÉMOS v starovekom Grécku ľud, opak aristokracie, obyvateľstvo určitého územia alebo správnej jednotky
FARNOSŤ najmenšia územnosprávna jednotka stanovená biskupom, s vlastným kostolom a správcom
GMINA poľská správna jednotka
GUBERNIA cárska správna jednotka
GUBERNIA v cárskom Rusku najvyššia správna a politická jednotka
IL turecká správna jednotka