Výsledky vyhľadávania pre spravna jednotka

AIMAG mongolská správna jednotka, mongolský okres
AIMAK mongolská správna jednotka, mongolský kraj, mongolská územná jednotka
AJMAK mongolská správna jednotka, mongolský okres, územná jednotka v Mongolsku
BANÁT správna jednotka v bývalej Juhoslávii i v Uhorsku
FARNOSŤ najmenšia územnosprávna jednotka stanovená biskupom, s vlastným kostolom a správcom
GMINA poľská správna jednotka
GUBERNIA cárska správna jednotka
GUBERNIA v cárskom Rusku najvyššia správna a politická jednotka
IL turecká správna jednotka
KANTÓN samosprávna územná jednotka (vo Švajčiarsku, Francúzsku)