Výsledky vyhľadávania pre sprevádza ju

ANTROPOFILNÝ sprevádzajúci človeka, vyskytujúci sa pri ľudských sídlach a pri komunikáciach (o niektorých druhoch rastlín a živočíchov)
BARKASA malé obslužné prístavné plavidlo prepravujúce tovar a osoby medzi prístavom a kotviacou loďou, plavidlo sprevádzajúce väčšiu vojnovú loď
DRUŽBA mládenec sprevádzajúci mladuchu alebo družičku pri svadobnom obrade
GARDE sprevádzajúca osoba (hovor.)
GRATIFIKÁCIA odmena, dar, materiálne ocenenie, dobropis, zľava z ochoty, proces alebo stav uspokojenia sprevádzajúci určitú činnosť
HEMEROFILNÝ sprevádzajúci človeka, vyskytujúci sa u ľudských sídiel a komunikácií (niektoré rastliny a živočíchy), antropofilný
CHÉMIA veda o zložení, vlastnostiach a premenách prírodných látok, reakciách a javoch, ktoré tieto premeny sprevádzajú
MARKYTÁNKA prostitútka sprevádzajúca žoldnierske jednotky na ich výpravách
POLUDNICA Je biela vzdušná pani, ktorej let bol sprevádzaný víchricou. Koho sa dotkla, ten zomrel. Zvlášť trestala ľudí pracujúcich na poli cez poludnie
SATELIT slabá spektrálna čiara sprevádzajúca silnú čiaru (fyz.)