Výsledky vyhľadávania pre spreva

ALTOVKA plechový dychový nástroj s mäkkým zvukom, v dychových orchestroch sprevádzajúci nástroj namiesto lesného rohu
AMONIFIKÁCIA baktériami vyvolaný rozklad organických látok sprevádzaný uvoľňovaním amoniaku
AMONIZÁCIA proces sprevádzaný uvoľňovaním amoniaku
ANTROPOFILNÝ sprevádzajúci človeka, vyskytujúci sa pri ľudských sídlach a pri komunikáciach (o niektorých druhoch rastlín a živočíchov)
ASPIRÁTA spoluhláska sprevádzaná prídychom, napr. th, ph, kh
BARKASA malé obslužné prístavné plavidlo prepravujúce tovar a osoby medzi prístavom a kotviacou loďou, plavidlo sprevádzajúce väčšiu vojnovú loď
DOPREVÁDZANÝ sprevádzaný
DRUŽBA mládenec sprevádzajúci mladuchu alebo družičku pri svadobnom obrade
EXTÁZA zmenený stav vedomia, ktorý je sprevádzaný duchovnými víziami alebo náboženskou eufóriou
FOLLOW sprevádzať, po anglicky