Výsledky vyhľadávania pre sprostredkovanie

KOMUNIKÁCIA oznámenie, sprostredkovanie
KOMUNIKÁCIA ústne alebo písomné sprostredkovanie informácií (jaz.)
MEDIÁCIA sprostredkovanie
NARÁCIA sprostredkovanie deja rozprávaním, v diplomacii úvodná formula textu uvádzajúca dôvod vydania listiny
NEGOCIÁCIA vyjednávanie, dohadovanie, obchodné jednanie, sprostredkovanie
OROČKA odmena za sprostredkovanie (zastar.)
TRANSMISIA prevodový remeň na pohonnej časti stroja, prevod, prenos, vysielanie, sprostredkovanie