Výsledky vyhľadávania pre srdcoveho

AJMALÍN antiarytmikum, liek upravujúci poruchy srdcového rytmu, liek pre poruchy srdcového rytmu, liek na arytmiu srdca
ARYTMIA porucha srdcového rytmu
ASYSTOLIA nedostatočné sťahovanie srdcového svalu, zástava srdcovej činnosti
EXTRASYSTOLA porucha srdcového rytmu (lek.)
INFARKT ohraničené odumretie srdcového tkaniva po zamedzení prívodu krvi z tepny do srdcovej svaloviny
KARDIOMYOPATIA ochorenie svaloviny srdca vedúce k srdcovej slabosti a poruchám srdcového rytmu
OZVA zvuk srdcového svalu, zvuk srdca
PERIMYOKARDITÍDA zápal osrdcovníka a srdcového svalu