Výsledky vyhľadávania pre stále,

EŠTE naďalej, stále, dosiaľ, zatiaľ, navyše, okrem toho, znova
FURT stále, ustavične, neprestajne (hovor.)
KONŠTANTNE stále, nemenne
KRYŠTALIT niekoľko atómov zoskupených ako v kryštále, veľmi malý kryštalický útvar vo vyvretých horninách
NEPRETRŽITE stále, trvale
STET stále, po nemecky
STETS stále, po nemecky
USTAVIČNE stále, neprestajne, trvalo