Výsledky vyhľadávania pre stále nar

IB stále (nár.)
IP stále (nár.)
IP stále, vždy (nár.)
MININ ruský povstalec a revolucionár
NOSKO slovenský dôstojník podieľajúci sa podstatnou mierou na príprave Slovenského národného povstania, náčelník štábu povstaleckej armády (Július, 1907-1986)
RATING medzinár. ustálená klasifikácia miery dôveryhodnosti, hodnotenie úrovne a dôveryhodnosti ekonomického subjektu
RATING stanovenie sadzieb alebo dávok tarifa bodové hodnotenie rizík medzinár. ustálená klasifikácia miery dôveryhodnosti
VIEST slovenský divízny generál, veliteľ povstaleckej armády na Slovensku počas Slovenského národného povstania a jediný slovenský generál počas predvojnovej ČSR (Rudolf, 1890-1945)