Výsledky vyhľadávania pre stôl

ABAK časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ABAK stolík na hru v kocky, tiež abakus
ABAK stôl pri oltári, na ktorom sa pripravujú predmety na liturgické obrady
ABAKUS abeceda v starom Egypte, u starých Rimanov ozdobný stolík, graficky znázornený vzťah dvoch alebo viacerých funkcií
ABAKUS časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ABAKUS stolík na hru v kocky
ABAKUS stôl pri oltári, na ktorom sa pripravujú predmety na liturgické obrady
ADITE štóla po tal.
AGABUS apoštolský prorok
AIRBRUSH technika v reklame založená na vytváraní rôznych farebných plôch pomocou striekacej pištole