Výsledky vyhľadávania pre st čin jedn

AKCIA cenný papier potvrdzujúci kapitálovú účasť na podnikaní akciovej spoločnosti, jednanie, konanie, zámerná činnosť, zasahovanie do niečoho, vo fyzike pôsobenie
AKČNÝ činný, výkonný, vzťahujúci sa na činnosť alebo jednanie
AKTIVITA činorodosť, konanie, pracovná horlivosť, schopnosť reagovať na podnety z okolia, počet rádioaktívnych premien za jednotku času, fyzikálne procesy vyvolávajúce úkazy na Slnku, veličina vyjadrujúca termodynamické vzťahy
BENEFÍCIA predstavenie, ktorého výťažok venujú jednému členovi súboru, kultúrna, spoločenská alebo športová akcia, ktorej výťažok ide na dobročinné účely
CCHUO stará čínska jednotka objemu, približne 1 cm3
CYKLUS opakujúci sa sled udalostí, pravidelná zmena činnosti, súbor jednotiek rovnakého typu idúci alebo opakujúci sa po sebe
ČANG stará čínska jednotka dĺžky, približne 3,6 m
ČO stará čínska jednotka objemu pre sypké látky (obilie), približne 60 cm3
ČOU administratívna jednotka v Číne, čínska provincia, prefektúra
DAEL čínska hmotnostná jednotka