Výsledky vyhľadávania pre st arabska jedn objemu

UKKA stará arabská jednotka hmotnosti i objemu (1,3 kg alebo 1,4 litra)
WAJBA stará arabská jednotka objemu