Výsledky vyhľadávania pre st miera

ABRA stará marocká objemová miera
AKER stará plošná miera
AKER staršia plošná miera
AKER staršia poľná miera
ALABI stará ruská dĺžková miera
ALADA etiópska hmotnostná miera
ALBEDO odrážavosť difúzne odrážajúcej matnej plochy, miera schopnosti určitých častí povrchu Zeme odrážať žiarenie, biela časť kôry citrusových plodov
ÁR jednotka plošnej miery, plošná miera (100 m², 100m2), stotina hektára
ÁR staršia plošná miera
ARÁTRUM poplužie, stará pozemková miera