Výsledky vyhľadávania pre st nem filozof

ABBT nemecký filozof, predstaviteľ populárnej filozofie (Thomas, 1738-1766)
ADELUNG nemecký filozof kultúry (Johann Christoph, 1732-1806)
ADORNO nemecký filozof, sociológ, muzikológ, predstaviteľ frankfurtskej školy (Theodor Wiesengrund, 1903-1969)
ALBERT nemecký filozof a spoločenský vedec, žiak K. R. Poppera, vedúci predstaviteľ kritického racionalizmu (Hans, *1921)
ALBERT nemecký filozof, ktorý sa snaží spájať ontológiu s tézami filozofie existencie s cieľom vypracovať filozofiu jednotlivých oblastí kultúry - filozofiu umenia, filozofiu náboženstva, filozofiu spoločnosti a filozofiu výchovy (Karl, *1921)
ALTNER nemecký protestantský teológ a filozof, predstaviteľ kresťansky motivovaného ekologického hnutia (Günter, *1936)
AMERY nemecký filozof, predstaviteľ ľavicovo orientovaného katolicizmu a futurológ (Carl, 1922-2005)
ANDERS významný nemecký kultúrnokritický a spoločenskokritický filozof, ktorý reflektoval predovšetkým atómové ohrozenie a možné zničenie ľudstva a bojoval proti nemu (Günther, 1902-1992)
ANDREAE nemecký teológ, filozof, básnik, ktorý stelesňuje protestantskú kultúru Nemecka na prechode od renesancie k baroku (Johann Valentin, 1586-1654)
ANTES nemecký filozof, predstaviteľ filozofie náboženstva, religionista - islamista (Peter, *1942)