Výsledky vyhľadávania pre st rim minca

AES starorímska minca, as
AES starorímsky minca
AS starorímska drobná minca, starorímsky peniaz, antický peniaz, stará rímska minca
ASS starorímska minca
AUREUS starorímska zlatá minca
AYES starorímska minca
DENÁR malá rímska strieborná minca
DENÁR starorímska strieborná minca
SESTERCIUS starorímska strieborná minca
UNCIA stará rímska bronzová minca