Výsledky vyhľadávania pre st rimsky uradnik

CENZOR starorímsky úradník
EDIL starorímsky úradník
EDIL starší rímsky úradník
EDIL starý rímsky úradník
EDIL vysoký starorímsky úradník
EPARCHA starorímsky úradník
LIKTOR starorímsky sluha vysokého úradníka
MAGISTER staroveký rímsky úradník, stredoveká akademická hodnosť, nižší akademický titul absolventa univerzity a umeleckých vysokých škôl, skr. Mgr., akademický titul lekárnika, skr. PhMgr.
PREFEKT starorímsky úradník
SALÁR mzda, odmena za prácu, soľ prideľovaná ako súčasť platu starorímskym vojakom a úradníkom