Výsledky vyhľadávania pre st skaut

DŽEMBORY národný alebo medzinárodný skautský zraz so stanovaním, slávnostné zhromaždenie
GRETZKY bývalý kanadský hokejista a hokejový skaut (Keith, *1967)
HURIKÁN český skaut, cestovateľ, tramp, športovec, spisovateľ, publicista, redaktor, partizán, historik trampingu a trampský pesničkár (Bob, 1907-1965)
ROVER starší člen skautskej organizácie
SETON zakladateľ skautingu (Ernest Thompson, 1860-1946)