Výsledky vyhľadávania pre st spod ju

AALEN spodný stupeň strednej jury
AGRÁRNIK statkár zaoberajúci sa poľnohospodárskou výrobou
AGROKOMPLEX spojenie poľnohospodárskej prvovýroby s odvetviami poskytujúcimi výrobné prostriedky
AGROKOMPLEX spolupráca a spojenie poľnohospodárskej výroby s odvetviami poskytujúcimi výrobné prostriedky pre poľnohospodárstvo
AGRONÓMIA veda zaoberajúca sa poľnohospodárskou rastlinnou výrobou
ÁLEN spodný stupeň strednej jury
ARCHITRÁV priečne brvno nad stĺpmi prenášajúce zaťaženie na hlavice stĺpov, spodná časť kladia (archit.)
BIOPRODUKT produkt ekologického poľnohospodárstva fungujúceho v súlade s prirodzenými životnými podmienkami
EKOFARMA hospodári spôsobom blízkym prirodzenému stavu, nezaťažujúcim prírodu, vyrába bioprodukty
EKONOMIKA národné hospodárstvo jednotlivých krajín, odbor skúmajúci jednotlivé úseky národného hospodárstva