Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre st zn auto

ADLER staršia značka automobilov
ANADOL staršia značka tureckých automobilov
APOKRYF nepravý, podhodený, falšovaný spis, literárny útvar alegoricky alebo parodicky porovnávajúci známy motív s výkladom autora, spis, ktorý cirkev neprevzala do Starého a Nového zákona
ARI Autofahrer-Rundfunk-Informationssystem, bývalý nemecký systém dopravných oznamov (nem.skr.)
ATRIBÚCIA pripisovanie významu objektu alebo situácii, určenie autorstva anonymného diela, overenie pravosti, pôvodnosť textu
AUTO- prvá časť zložených slov s významom: sám, pôvodný, vlastný, automobil, automatický
AUTOMAT samočinne pracujúci stroj alebo prístroj, napr. hrací automat, telefónny automat, samoobslužná jedáleň, druh streľnej zbrane, samopal, samočinný vypínač, istič
AUTOŠTYLIZÁCIA premietnutie autorovej predstavy do obrazného subjektu básne, stotožnenie sa so skutočnou alebo fiktívnou podobou
BANKOMAT elektronický automat poskytujúci peňažnú hotovosť osobe, ktorá použije platobnú kartu
BARRIE škótsky spisovateľ a dramatik, autor známej literárnej postavičky Petra Pana (James Matthew, 1860-1937)