Výsledky vyhľadávania pre st znac kam

HOLOTYP jediný jedinec svojho druhu, exemplár označený za typického zástupcu určitého druhu, jediná skamenelina
LEICA staršia značka fotokamier
ŽAĽNIK kostrový hrob označený na povrchu veľkými kameňmi (archeol.)