Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre st. stat

ABSENTIZMUS fyzické opúšťanie veľkostatkov majiteľmi v 19. storočí (hist.)
AGRÁR veľkostatkár (zast.)
DIVÁN najvyššia turecká štátna rada (hist.)
JUNKER statkár v Prusku (hist.)
KAMERALISTIKA najstarší spôsob účtovníctva, štátne účtovníctvo (zast.)
KOMORA štátna pokladnica (hist.)
NATÚRA podstata (zast.)
SLOVENSKÁ REPUBLIKA dlhý tvar oficiálneho názvu slovenského štátu počas 2. svetovej vojny (hist.)