Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre sta část

ABC American Broadcasting Company, americká rozhlasová a televízna spoločnosť, televízna stanica v USA
ABREVIATÚRA tvorenie slov skracovaním, skracovanie častých slov v starých rukopisoch a tlačiach
ABSENTIZMUS vymeškávanie účasti bez uvedenia dôvodu, sústavná absencia (všeob.)
ACETÓN bezfarebná horľavá tekutina, často používané rozpúšťadlo, najjednoduchší ketón (dimetylketón)
ADAMOV časť mesta Trutnov v Česku
ADAMOV časť slovenského mesta Gbely
ADENOVÍRY živočíšne vírusy vyvolávajúce infekčné choroby, najčastejšie dýchacej sústavy
AGLOMERÁCIA zoskupenie veľkého počtu obyvateľov alebo priemyslu v určitej časti krajiny (stav.)
AKCEPTOR atóm, ión alebo molekula prijímajúca elektrón, elektrónový pár alebo protón od inej častice, porucha kryštalickej mriežky polovodiča, príčina tzv. deravej vodivosti
AKRÉCIA rast anorganických telies prirastaním nových častíc na vonkajšej strane