Výsledky vyhľadávania pre stagnacia

STAGFLÁCIA obdobie recesie sprevádzané infláciou, ekonomická stagnácia