Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre stale,

EŠTE naďalej, stále, dosiaľ, zatiaľ, navyše, okrem toho, znova
FURT stále, ustavične, neprestajne (hovor.)
IP stále, vždy (nár.)
KONŠTANTNE stále, nemenne
KRYŠTALIT niekoľko atómov zoskupených ako v kryštále, veľmi malý kryštalický útvar vo vyvretých horninách
NEPRETRŽITE stále, trvale
STET stále, po nemecky
STETS stále, po nemecky
USTAVIČNE stále, neprestajne, trvalo