Výsledky vyhľadávania pre stalosť

DEDIČSTVO pozostalosť
DESTABILITA nestálosť (kniž.)
FLUKTUÁCIA nestálosť
INFANTILIZMUS zaostalosť vo vývoji, pretrvávanie psychických a fyzických znakov detí v dospelosti
INFERIORITA menejcennosť, podradnosť, zaostalosť, podriadenosť
INVARIANCIA nemennosť, nepremennosť, stálosť
KOLÍSANIE nestálosť odchýlka
LABILITA vratkosť, kolísavosť, nepevnosť, nestálosť
LABILITA vratkosť, nestálosť
LABILNOSŤ vratkosť, kolísavosť, nepevnosť, nestálosť