Výsledky vyhľadávania pre standard angl. sk

ASTERIX All Purpose Structured Eurocontrol Surveillance Information Exchange (skr.), európsky štandard na výmenu informácii riadenia letovej prevádzky (angl.skr.)
ETS European Telecommunication Standard, európska telekomunikačná norma (angl.skr.)
ISO International Organisation for Standardisation (skr.), Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (angl.skr.)
ISO International Organization for Standardization, Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (angl.skr.)
OASIS Organization for the Advancement of Structured Information Standards, Organizácia za presadzovanie noriem pre štruktúrované informácie (angl.skr.)