Výsledky vyhľadávania pre standard skratka

ASTERIX All Purpose Structured Eurocontrol Surveillance Information Exchange (skr.), európsky štandard na výmenu informácii riadenia letovej prevádzky (angl.skr.)
ASV American Standard Version (skr.)
BS British Standard (skr.)
DIN Deutsches Institut für Normung, nemecký štandardizačný úrad (nem.skr.)
ETS European Telecommunication Standard, európska telekomunikačná norma (angl.skr.)
IMAS International Mine Action Standards (skr.)
ISO International Organisation for Standardisation (skr.), Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (angl.skr.)
ISO International Organization for Standardization, Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (angl.skr.)
IST Indian Standard Time (skr.)
NUSS Nuclear Safety Standards (skr.)