Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre stanoviš

AKCÍZ daň z dovozu niektorých druhov tovaru do mesta, spotrebná daň, stanovište daňovej kontroly
ANGAŽOVANOSŤ účastnosť, záujem presadiť, motivácia účasti, zaujatie stanoviska
ANGAŽOVANOSŤ zaujatie stanoviska
ANTIMODERNIZMUS filozofické stanovisko, ktoré sa zakladá na tradicionalizme a konzervativizme
ASPEKT poňatie, hľadisko, zreteľ, stanovisko, zorný uhol, dôležitá poloha nebeského telesa voči Slnku, slovesný vid
BIOTOP stanovisko, najmenší prírodný životný priestor, na ktorom žije živočích alebo rastlina, životné prostredie istého organizmu
EKOTOP stanovište (biol.)
HĽADISKO aspekt, ohľad, postoj, stanovisko
CHECKPOINT kontrolný bod, kontrolné stanovište
LOKOMÓCIA schopnosť pohybu, pohyb organizmov pri zmene stanovišta alebo polohy