Výsledky vyhľadávania pre starší clovek

BÁŤA známy starší človek, baťko
BAŤKO vážený starší človek
HOMO HABILIS najstarší druh človeka, človek zručný
HOMO HABILIS najstarší stupeň vývoja človeka
HOMOHABILIS najstarší stupeň vývoja človeka
SENIOR starší človek