Výsledky vyhľadávania pre starší lovenský literát

MINÁRIK slovenský literárny historik, špecialista na staršiu slovenskú literatúru (Jozef, *1922)
OKÁLI slovenský literát, náš starší básnik
ZAMAROVSKÝ slovenský spisovateľ, autor literatúry faktu, venujúcej sa najstarším dejinám ľudstva (Vojtech, 1919-2006)